Fotografisk Skoles Blog

20 skarpe – plus det løse – fra Torbjørn Rødland

Posted in Fotografer, Land / Norge by fotografiskskole on 14. november 2011

ANY CHARACTER HERE

Norske – men i Los Angeles bosatte –  Torbjørn Rødland har gjort sig nogle filosofiske overvejelser om fotografiets natur, selvfølgelig med udgangspunkt i sin egen fotografiske praksis, og er nået frem til 20 interessante teser om fotografi:

1. The muteness of a photograph matters as much as its ability to speak.
2. The juxtaposition of photographs matters as much as the muteness of each.
3. All photography flattens. Objectification is inescapable.
4. Photography cannot secure the integrity of its subject any more than it can satisfy the need to touch or taste.
5. Good ideas are easily bungled.
6. Banal ideas can be rescued by personal investment and beautiful execution.
7. Lacking an appealing surface, a photograph should depict surfaces appealingly.
8. A photograph that refuses to market anything but its own complexities is perverse. Perversion is bliss.
9. A backlit object is a pregnant object.
10. To disregard symbols is to disregard a part of human perception.
11. Photography may employ tools and characteristics of reportage without being reportage.
12. The only photojournalistic images that remain interesting are the ones that produce or evoke myths.
13. A photographer in doubt will get better results than a photographer caught up in the freedom of irony.
14. The aestheticizing eye is a distant eye. The melancholic eye is a distant eye. The ironic eye is a distant eye.
15. One challenge in photography is to outdistance distance. Immersion is key.
16. Irony may be applied in homeopathic doses.
17. A lyrical photograph should be aware of its absurdity. Lyricism grows from awareness.
18. For the photographer, everyone and everything is a model, including the photograph itself.
19. The photography characterized by these sentences is informed by conceptual art.
20. The photography characterized by these sentences is not conceptual photography

De 20 punkter er oplistet på Thorbjørns hjemmeside, men vi så dem først hos Harvey Benge.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

Fra denne tekst fra Arken kan vi læse følgende om Torbjørns generelle kunstneriske tilgang til fotografiet:

Torbjørn Rødlands fotografiske praksis er inspireret af den amerikanske ’Picture Generation’, der omfatter kunstnere som Sherrie Levine, Louise Lawler og Richard Prince. Denne retning inden for fotografiet lagde fundamentet til et nyt konceptbaseret og iscenesat fotografi i 1980erne. Repræsentanterne for den amerikanske ’Picture Generation’ betragtede først og fremmest fotografiet som et medie, der skulle forholde sig reflekteret til den moderne visuelle kultur og som skulle gå kritisk i dialog med kunsthistorien og reklamebillederne.

Med inspiration i den amerikanske ’Picture Generation’ arbejder Rødland med en kritisk iscenesættelse af naturen. Hans fotografier lægger sig tæt op af kommercielle fotografiers henvendelse til vores længsler efter ægthed og oprindelighed. Ligesom reklamefotografierne henter Rødland også inspiration hos de nationalromantiske malere, idet han i sine fotografier appellerer til beskuerens idealforestilling om en spontan og uproblematisk tilgang til naturen. Hans værker stiller skarpt på det faktum, at en hel serie af følelser og forestillinger, som knytter sig til romantikken, fortsat er virksomme, selvom de i samtiden er blevet banaliseret og reduceret til klichéer. De er derfor stadig i stand til at forføre vores fantasi via massemedierne. Det romantiske begrebsapparat er på denne måde blevet en del af en massekommunikationsstrategi, som ikke mindst reklamefotografiet har formået at udnytte effektivt.

Endvidere har vi nedenstående udtalelser fra dette interessante interview med Shane Lavalette, som Harvey Benge også citerer fra.

På spørgsmålet, om han er interesseret i klichéer:

I am attracted to pictures that aren’t appreciated in contemporary art, but only if they have what you could call mythical potential. A cliché is only interesting if it contains a hidden truth.

ANY CHARACTER HERE

Om hvad han mener med at lave en bog, som, “når man ser den igennem, opleves logisk perforeret – og derfor erotisk”:

Why can’t the Pope support contraceptives? In the old way of thinking, there’s no way a condom will lead to something constructive, like a new person. On the contrary, it isolates pleasure from reason and is therefore a perversion. A photograph or a collection of photographs that ignores its usual objective is equally perverted. Perverted photography doesn’t sell a product or communicate a message. It’s not meant to be decoded, but to keep you in the process of looking. It’s layered and complex. It mirrors and triggers you without end and for no good reason, and that is erotic.

og

The history of photography is dominated by modernist ideals of immediacy, the dream of seeing the world as if for the first time. I represent a type of photography where memory and culture is an integrated part of seeing. Naïvety is attractive, but ultimately impossible.

ANY CHARACTER HERE

På spørgsmålet om han også kan se sine fotografier i en kommerciel kontekst:

I like to see what happens when a photograph that probably could sell a product refuses to do so. If all of a sudden it is selling shirts, the image loses its perverse potency. I also like to see what happens when a photograph that could sell a product (but does not) isn’t all about that refusal.

Vi kan også anbefale denne fine samtale mellem Gil Blank og Torbjørn.

Og slutteligt mere om ham hos Air de Paris.

ANY CHARACTER HERE

Reklamer

Elin Høyland – The Brothers

Posted in Bøger, Fotografer, Land / Norge, Video by fotografiskskole on 16. september 2011

ANY CHARACTER HERE

Norske Elin Høyland har fornylig fået bogudgivet sin serie om to ældre og meget tætknyttede brødre, som lever – eller rettere levede, for begge brødre er nu døde – isoleret i de norske fjelde. De boede sammen hele deres liv, de blev aldrig gift, modtog sjældent besøg, rejste aldrig og var i det hele taget stærkt knyttet til deres hjemstavn. En måde at leve på, som er ved at være et sjældent syn i den moderne vestlige verden, og som sådan er serien et dokument over en svunden tid.

Tjek også de to videoer: det første et essay i billeder og lyd fra Daylight Magazine, det andet et lille videointerview fra e-photoreview.

ANY CHARACTER HERE

(Bogopslagene er lånt fra Photoeye)

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Morten Andersen

Posted in Bøger, Fotografer, Land / Norge, Video by fotografiskskole on 14. maj 2011

Så ta’r vi den sidste sort/hvide snapshot-fotograf for denne gang (og det har alle været mænd – mon ikke vi har fat i en speciel maskulin genre her?). Norske Morten Andersen drejer det sig naturligvis om, så vi er næsten på hjemlige breddegrader.

Han har i de seneste 12 år selvudgivet adskillige roste fotobøger, og i dette interview med Melanie Mcworter berører han bl.a. sin udgivervirksomhed, som han har drevet fra sit pladeselskab, Hit Me Records.

Og opslagene? – Smagsprøver fra nogle af hans bøger, og de er som sædvanlig lånt hos Photoeye. Tjek flere bøger og billeder på hans nye hjemmeside, Shadowlab.

Interesseret i et lille video-foredrag med ham? – Gå ind på ICP’s foredragsside, tryk på video, dernæst på 2008, og til sidst på den røde knap ud for Morten Andersen … så sku’ den gerne være der!


Ola Rindal

Posted in Land / Norge, Udstillinger by fotografiskskole on 2. september 2010

Fra Contemporary Art Daily har vi igen lånt lidt billedmateriale, denne gang fra en udstilling med norske Ola Rindal hos Galerie Catherine Bastide i Bruxelles. Fra pressemeddelelsen:

At first sight, it is the pearly atmosphere many of the photographs are filled with that holds one’s attention.

A snow-covered road at night, some grey-shaded faces or trees that seem to be fading away, a woman figure appearing and disappearing irresolutely behind a bus window, … and often a diffuse light, hazy at times, which relentlessly undermines the outlines and shrouds the motif in an aura of indefiniteness.

Although the title of the exhibition, Sudden, inevitably evokes immediacy, impromptu, or surprise, here it leaves us in a state of uncertainty.

Drawing from a wide pictorial miscellany, Ola Rindal further uses different dimensions and printing methods for each photograph, which is enough to deny the setting up of any linear narrative. Thus there can be no linear reading – a way to avoid getting it all mapped out when we look at the pictures. On the contrary, there is a willingness to preserve the very potential of the images, with all their distinctive spontaneity.

For if the moment of an action always shows something caught on-the-spot, Rindal’s photos are essentially such that some kind of double-trigger effect takes place. Although the subjects stand “rooted to the ground”, they somehow look as if they were floating within rather indeterminate ambiances, ambivalent situations seemingly stock-still and yet hovering. As a result, one’s visual impression is kept insecure, as nothing appears to be really assured.

The scenes captured by the photographer instill an ominous feeling that something has just happened, or is about to happen. Some sort of restrained violence endows the picture with efficient energy, even more so since the possibility – or probability –of a continuation we won’t ever know anything about instantaneously occurs. In Ola Rindal’s work the image, far from revealing its secrets, expresses itself with an uncertainty that eventually makes intensely present what is never represented.

Tryk på billederne for at få en STOR forstørrelse.%d bloggers like this: