Fotografisk Skoles Blog

Foam For You: Melanie Bonajo – Construct

Posted in Fotografer, Land / Holland, Video by fotografiskskole on 15. september 2012

ANY CHARACTER HERE

I det indtil videre seneste afsnit af Foam For You-portrætserien, præsenteret af Foam, møder vi hollandske Melanie Bonajo, som ofte konstruerer sine fotografier ved hjælp af bl.a. installationer og performance og skaber en surrealistisk verden med absurde undertoner. Ifølge I Like This Art erklærer Melanie Bonajo om sit univers:

In her photographs, videos, installations and performances Melanie Bonajo approaches paradoxes of domestic life within a culture of free-time and luxury, the facets of a Modernized Society that remove from the individual the feeling of belonging, and increase feelings of isolation and identity issues related to our shifting relationship to nature. She is interested in belief systems and opposes our mechanical point of view by generating a substitute universe. Established norms of moral, mental and social order incorporated into the everyday life of a society’s population are challenged and put on trial.

Vi følger Melanie i skabelsesprocessen og til sidst får hun Foam Magazines temanummer Construct i hænderne, og fremhæver her den tyske kunstner Thomas Demand. Temanummeret har vi selvfølgelig medtaget som Issuu-dokument.

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Den hollandske Noorderlicht Fotofestival trues af lukning

Posted in Land / Holland, Uncategorized by fotografiskskole on 5. juni 2012

ANY CHARACTER HERE

Vi afbryder informationsstrømmen for at slå et slag for den hollandske Noorderlicht Fotofestival, som er truet af lukning efter at den hollandske stat har stillet i forslag, at den årlige støtte på 500.000 euro stoppes.

Foruden at afholde en af verdens største og mest betydningsfulde fotofestivaller for nutidigt fotografi, er organisationen også aktiv indenfor undervisning, som arrangører af fotografiske projekter, som udgiver af fotografiske bøger mv.

Noorderlicht opfordrer sympatisører til at give opbakning på deres hjemmeside i form af en skriftlig kommentar – og det behøver såmænd ikke være mere end en linie eller to. Man kan også indsende videokommentarer, hvis man har lyst til det.

Du kan læse mere hos British Journal of Photography, og du kan læse Jörg Colbergs åbne støttebrev til Noorderlicht.

Vi opfordrer naturligvis til støtte Noorderlicht, som igennem så mange år har været en vigtig international aktør, når det gælder om at fremme fotografiet som en selvstændig kunstform.

En lille guide til videnskabelig metode og detektivisk bevisførelse

Posted in Fotografer, Land / Danmark, Land / Frankrig, Land / Holland, Land / Tyskland, Video by fotografiskskole on 19. maj 2012

Mange fotografer – og kunstnere i det hele taget – benytter sig af en arbejdsmetode samt et billed- og formsprog, som de “låner” fra videnskabens og lovmagtens verden. Her gælder det ofte om at fremlægge nøgterne,  saglige og sammenlignelige argumenter og resultater.  Begreber som metode, kategorisering, arkiv, bevisførelse og objektivitet knytter sig til disse arbejdsfelter.

Vi vil gerne lige præsentere et par fotografer/kunstnere (eller 7), der arbejder konceptuelt med fotografiet og benytter sig af nogle af disse tilgange.

Først Bernd og Hilla Becher, som er meget oplagte at fremhæve her. Som mentorer – og for Bernds vedkommende som professor – på Düsseldorf Kunstakademi (fra midt-70’erne til midt-90’erne) har de i høj grad medvirket til at skabe en særlig (tysk) fotografisk stil, som netop benytter sig af nogle af ovennævnte begreber som fotografisk tilgang.

Becher-parret er ikke de første – heller ikke i tysk sammenhæng – der har benyttet sig af en objektiv, typologisk tilgang til fotografiet. Parret er selv påvirket af bl.a. tidligere tyske fotografer som August Sander og Karl Blossfeldt og Albert Renger-Patzsch, der i den første halvdel af det 20’ende århundrede alle benyttede sig af en konceptuel tilgang til fotografiet, som blev kaldt Neue Sachlichkeit.

Bernd og Hillas fotografiske hovedtema er industriel arkitektur. Fra 1959 og til Bernds død i 2007 arbejdede de med at dokumentere den arkitektur, som var blevet skabt i forbindelse med det 20’ende århundredes industrialisering, og som parret allerede fra starten vidste, var ved at forsvinde.

De var interesserede i de arkitektoniske ligheder, der var indenfor forskellige typer af bygninger. Samtidig fascinerede det dem, at der tit var ofret stor opmærksomhed på designet af bygninger, hvis funktion ellers var af fuldstændig praktisk karakter.

For at kunne dokumentere disse forskelle og ligheder så præcist som muligt valgte de at bruge et 8 x 10″ stor- formatskamera og at tage billederne fra en neutral synsvinkel på overskyede dage for at undgå skygger.

Mange af de bygninger og konstruktioner, som Bernd og Hilla Becher har fotograferet, er efterhånden revet ned, så selv om parret altid forbindes med kunstverdenen, har deres serier også historisk relevans som dokumentation af en samfundsperiode, som nu er ved at være overstået.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Den danske kunstner Mikael Thejll går videnskabeligt til sagen, når han i værket “Rosiner findes (250g rosiner)” udstiller affotograferinger af alle ca. 440 rosiner fra den samme pakke og i tilgift i et udstillingsskab præsenterer hver enkelt rosin sat på nål og nummereret som var det en insekt- eller sommerfuglesamling. Han fremhæver en anonym og banal madvare og kopierer humoristisk videnskabens metode for at vise rosinernes store skulpturelle variation.

Værket indgår i øvrigt i udstillingen Rundtenom, som vises på Den Frie Udstillingsbygning i København til den 3. juni.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

I forbindelse med optøjerne i England i dagene fra d. 6. til d. 10. august 2011 blev mange af de plyndrende bøller optaget på de overvågningskameraer, som i stort antal dækker det offentlige rum i England. Ved de efterfølgende retsopgør indgik overvågningsbillederne ofte i bevisførelsen og var medvirkende til hårde strafdomme til de identificerede.

Den franske fotograf Tiane Doan na Champassak har på nettet fundet mange af disse billeder fra optøjerne og skabt serien og bogen Looters. Ved at “låne” autentisk overvågningsmateriale fra den virkelige verden, appellerer han til vores forestillinger om – og problematiserer – Big Brother-samfund og identitetsløs magtudfoldelse, samtidig med med at serien kan afstedkomme overvejelser om begreber som individualitet, anonymitet, frygt og borgersikkerhed.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Den Århus-baserede kunstner Lasse Krog Møllers serie Feltundersøgelse Vsprt kunne være en parodi på arkæologiske og museale metoder eller måske på detektivisk opklaringsarbejde.

I serien indgår bl.a. en korttegning af et fortov, registreringer af sedler, cigaretskodder og spyt- og tyggegummiklatter, der som ”spor” er registreret, som var de af allerstørste betydning (jvf. pressemeddelelsen i f.m. udstillingen “Topaz” på Martin Asbæk Gallery). Lige som hos Mikhael Thejll gennemstrømmes serien af en humoristisk glæde ved at udforske noget anonymt og hverdagsagtigt med en ophøjet grundighed og seriøsitet.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Hollandske Christien Meindertsma har brugt 3 år på at undersøge, hvor mange produkter delene fra en enkelt gris indgår i. Anstrengelserne er udgivet som bog med titlen PIG 05049 – det rammende navn på den gris, hun er fulgt i hælene på.

Vi nikker naturligvis genkendende til en masse traditionelle griseprodukter men forbavses også over de mange overraskende varer, som dele fra grisen indgår i, som f.eks. ammunition, medicin, fotopapir, hjerteklapper, bremsere, tyggegummi, porcelæn, kosmetik, cigaretter, hårbalsam og bio-diesel.

Den objektive, manual-agtige præsentationsform virker ved første øjekast lidt tør, men ved nærmere eftersyn giver bogen os på humoristisk vis større indsigt i en anonym industriproduktion, som vedrører os alle, samtidig med at bogen maner til eftertanke: Har vi i vores moderne og effektive produktionssamfund givet køb på etiske principper?

Vi kan naturligvis anbefale bladre-igennem-bogen-videoen herunder, men også TED-videoen, hvor Christien brillerer på scenen i et humoristisk foredrag om projektet, er meget underholdende.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Den franske kunstner Sophie Calle bruger ofte fotografiet i sine værker. Begreber som identitet, intimitet og sårbarhed er tilbagevendende temaer for hende, og i sin kunstneriske udforskning sætter hun i høj grad sig selv i – og på – spil. Hun har skygget fremmede (mænd) på gaden og dokumenteret det med fotografier og tekst. Hun har fået privatdetektiver til at udspionere hende selv og dokumentere det med fotos og tekst. Hun har sendt gaver til fremmede mænd og dokumenteret det kunstnerisk. Ud fra en adressebog, som hun fandt på gaden, har hun kontaktet ejermandens venner og bekendte, og – på baggrund af samtalerne med dem – skabt et portræt af en mand, hun aldrig havde set. Bare for at nævne et par enkelte af hendes mange projekter.

Hun interesserer sig for grænsefladen mellem vores offentlige liv og vores private selv. I Sophie Calles optik skjuler denne brudflade på erkendelser og betydninger, som hun kunstnerisk forsøger at nærme sig ved bl.a. at benytte nøgterne og distancerede, detektiviske opklaringsmetoder og ved at “fremlægge bevisførelse” for stærke følelsesmæssige tilstande.

Herunder har vi som eksempel valgt at vise illustrationer fra hendes serie The Hotel fra 1981. Hun blev hyret som stuepige på et hotel i Venedig, og her kunne hun i det skjulte udforske og dokumentere hotelgæsternes personlige ejendele. Sammen med skriftlige notater om hendes opdagelser fungerer de fotografiske beviser som en slags detektivisk rapport spændt ud mellem fakta og fiktion (mon vi kan kalde det faktion?).

Sophie Calle giver iøvrigt en ganske fin introduktion til sin arbejdsprocess i videoen herunder.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

Jan-Dirk van der Burg: Olifantenpaadjes / Desire Lines

Posted in Bøger, Fotografer, Land / Holland, Video by fotografiskskole on 26. april 2012

ANY CHARACTER HERE

Denne serie af hollandske Jan-Dirk van der Burg vil måske vække særlig interesse hos de af vore læsere, som beskæftiger sig med byplanlægning – eller har særlig interesse for dette område. Med serien Olifantenpaadjes har Jan-Dirk sat fotografisk fokus på det faktum, at vi mennesker altid stræber efter at vælge den korteste rute mellem punkt A og B.

I byrummet betyder det, at der ofte skabes uautoriserede genveje i form af nedtrådte stier, som trodser de etablerede veje, fortove og cykelstier. I den anbefalelsesværdige video herunder gøres der overvejelser over menneskets naturlige, nærmest anarkistiske trang til at udfordre autoritære systemer. Fotoserien hylder da også dette aspekt af menneskets frie natur og viser den entreprenante trang til altid at vælge den korteste vej i et positivt og humoristisk skær.

Vi promoverer her et par billeder fra serien og et par billeder fra den tilhørende hjemmeside, som desværre er skrevet på hollandsk – men billederne behøver man ikke oversat for at forstå. I den nederste video kan du “gennembladre” bogen.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Dana Lixenberg: The Last Days of Shishmaref

Posted in Bøger, Fotografer, Land / Holland, Video by fotografiskskole on 24. august 2011

Shismaref er en lille landsby, der ligger ved Alaskas kyst lige nord for Beringstrædet. På grund af den globale opvarmning er byen ved at synke i havet, og det forventes, at byens ca. 600 indbyggere må flytte fra stedet inden 2020.

Dana Lixenberg besøgte byen med sit 4×5″ storformatskamera både i løbet af vinteren og sommeren 2007 og resultatet af opholdet er blevet udgivet i bogform med titlen The Last Days of Shishmaref.

Bogen samt en film om byen af Jan Louter og Melle Van Essen danner grundlag for denne fine hjemmeside, og herunder kan bogen beses via den også fine videoanmeldelse af Jörg Colberg og som Issuu-dokument:

ANY CHARACTER HERE

Foam Magazine – igen

Posted in Land / Holland by fotografiskskole on 9. august 2011

Vi har tidligere (for ca. 1½ år siden – her!) haft et indlæg om Foam Magazine, fordi vi var begejstrede over, at de havde uploaded de nyeste af deres magasiner på Issuu, så det var muligt (og gratis) at læse og se dem elektronisk. Dengang kunne vi ikke implementere Issuu-dokumenter direkte på bloggen, så vi måtte nøjes med at linke.

Det indlæg er der sikkert ikke mange af jer, der kan huske, men da vi (stadig) er oppe at køre over, at vi nu har fundet ud af Issuu-implementeringens svære kunst, så tænkte vi; “Hvorfor ikke give vores fantastiske læsere mulighed for at kigge i magasinerne direkte her fra bloggen? Så slipper de for at skulle trykke væk fra os – og så kan vi fortsætte vores mission, nemlig at gøre vores læsere klogere på fotografiet, samtidig med at vi gør det så komfortabelt som muligt for dem (altså for vores læsere)!”

Som tænkt, så gjort: Her er magasinerne fra nr. 10, som er det første, der er uploaded, til det nyeste, som er nr. 27 (minus nr. 16, som af uransagelige grunde ikke ligger der)!


Rob Hornstra – igen

Posted in Bøger, Fotografer, Land / Holland, Video by fotografiskskole on 31. maj 2011
ANY CHARACTER HERE

Vi har tidligere – i dette indlæg – vist en meget fin video med den unge hollandske fotograf Rob Hornstra.

Nu har VBS.tv lavet endnu en interessant video med den unge herre, og den vil vi naturligvis ikke snyde vores læsere for, så den kan ses herover.

I videoen fortæller Rob om sit nyeste projekt, som strækker sig over 5 år, nemlig The Sochi Project om byen Sochi (Sotji) ved Sortehavet i Rusland, som i 2014 skal være vært ved de olympiske vinterlege. Rob interesserer sig for kontrasten mellem det fattige og konfliktfyldte område og markedsføringen af de kommende vintelege og etableringen af faciliteter til legene. Hans partner på projektet er skribenten Arnold van Bruggen.

Rob kalder iøvrigt sin genre for “slow journalism”, fordi han arbejder med sine projekter over længere perioder, går mere i dybden med sit tema og interesserer sig mere for at beskrive hvorfor begivenheden finder sted, og hvorfor situationen er, som den er, istedet for bare at beskrive hvad der sker.

Se de mange bogprojekter på hans Issuu-side og tjek også vores tidligere video med ham … ahh, vi viser den da bare lige en gang til herunder + en bogvideo fra hans forrige bogprojekt “101 Billionaires“, værsgo!:

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Tilføjet den. 17.7.11:

ANY CHARACTER HERE

WassinkLundgren – Tokyo Tokyo

Posted in Bøger, Fotografer, Land / Holland by fotografiskskole on 9. marts 2011

Det hollandske makkerpar WassinkLundgren (Thijs groot Wassink og Ruben Lundgren) har i deres nyeste bog Tokyo Tokyo leget lidt med The Decisive  Moment – et mytologisk begreb indenfor fotografiet, som i sin tid blev introduceret af Henri Cartier-Bresson.

De har kastet deres kærlighed på den japanske metropol og taget billeder af hverdagslivet og folk på gaden i en ganske skødesløs og uprætentiøs stil. Det særlige ved serien er, at motivet er blevet fotograferet af 2 forskellige kameraer fra 2 forskellige positioner på nøjagtig samme tid.

Der skabes derved en udvidelse af det fotograferede rum, en øget opmærksomhed på skildrede situation. Og lidt stof til eftertanke: selv om vi – to eller flere personer – er vidne til den samme begivenhed, vil vores opfattelse og erkendelse af denne ikke være den samme.

(billedopslagene er lånt fra Photoeye)

Irma Boom, Grafisk Designer

Posted in Bøger, Land / Holland, Video by fotografiskskole on 10. februar 2011

Ikke lige fotografi, men da vi jo godt kan lide bøger, snupper vi lige et par videoer med den hollandske grafiske designer Irma Boom, som har specialiseret sig i design af bøger. Hun er anerkendt som en af verdens bedste indenfor genren (her fra wikipedia).

Ad van Denderen – Go No Go / So Blue So Blue

Posted in Bøger, Fotografer, Land / Holland, Video by fotografiskskole on 2. februar 2011

Den hollandske fotograf Ad van Denderen har specialiseret sig i længerevarende og dybdegående essays indenfor den klassiske humanistiske fotojournalist-tradition. Hans serier adresserer ofte specifikke diskriminationspro-blematikker rundt om i verden.

I serien Go No Go tager van Denderen os med rundt til Europas forposter, hvor immigranter og flygtninge med varierende held forsøger at få adgang til vesten via et utal af smuglerruter. Han følger i hælene på lykkeridderne rundt til politistationer og flygtningelejre, han er med, når der klippes pigtråd og forceres grænser, og han er på plads, når der ventes på smuglere, som skal fragte “sendingerne” videre.

Serien, som trods sine næsten 10 år på bagen på ingen måde har mistet sin politiske aktualitet, er udkommet i bogform, men kan også ses og høres i dette fine video-essay:

(Bemærk, at vi mod sædvane ikke kan implementere videoen direkte på bloggen, men når du trykker på billedet, linkes der direkte til videoen hos Paradox´s Vimeo-kanal – hvor du iøvrigt også kan se endnu en lille sekvens fra en udstilling af serien … her!)

Kunne du tænke dig at se hele bogen? –  Okay, så klik på billedet herunder, og du vil endnu engang blive ført til Paradox, hvor du vil kunne se bogen som pdf-dokument via Issuu:

Tilføjet d. 29.8.11:

 

Og som om det ikke var nok, har vi lige en video mere, nemlig fra en udstilling af et nyere projekt fra 2008 med titlen So Blue So Blue:

Ifølge planer vil der over de næste 20 år blive bygget mere end 2oo millioner feriehuse til 350 millioner over- nattende årligt, alene i Tyrkiet og Spanien. Van Denderen har brugt 5 år på at fotografere i samtlige lande, der grænser op til Middelhavet i et personligt forsøg på at forstå de enorme økonomiske, politiske, kulturelle og miljømæssige forandringer som finder sted i dette område, som Europa, Asien og Afrika har strides om i århundreder.

Bogen er udgivet hos Steidl, men tryk igen på billedet herunder for at komme til en visning af  bogen i pdf-format hos Paradox. Bemærk lige, at du, når du ankommer til Paradox’s hjemmeside, skal trykke på “Book” ovenover det store billede:


(Billeder lånt fra Photoeye)

Tilføjet d. 29.8.11:

Ad van Denderen er iøvrigt tilknyttet det kendte fotobureau Agence VU, hvor du vil kunne finde flere af hans essays.

%d bloggers like this: