Fotografisk Skoles Blog

Robert Franks “The Americans” vs. William Kleins “Life is Good and Good for You in New York”

Posted in Bøger, De gode, gamle dage, Fotografer, Land / USA, Udstillinger, Video by fotografiskskole on 29. november 2012

Opslag fra Steidl’s seneste udgave af “The Americans”.

ANY CHARACTER HERE

I filmen “The Many Lives of William Klein” (se forrige indlæg) omtaler den allestedsnærværende Martin Parr Williams Kleins bog “Life is Good and Good for You in New York“  fra 1956 som “sandsynligvis den mest indflydelsesrige fotobog, der nogensinde er blevet udgivet”.

Den slags udtalelser kan naturligvis altid give anledning til debat, og faktisk er der rigtig mange, der påstår, at den flatterende titel som verdens mest indflydelserige fotobog nogensinde i stedet bør gå til Robert Franks bog “The Americans” fra 1958 (fransk udgave, amerikansk udgave 1959).

De to bøger udkom som nævnt med kun et par års mellemrum og William Klein og Robert Frank sammenlignes da også ofte – og det med en vis berettigelse. Begge fotografer gik imod strømmen og brugte et billedsprog, som var radikalt i deres samtid. Begges billeder var ofte grovkornede, uskarpe, skæve (“dårligt komponeret”), under- eller overbelyste (“som taget af en amatør”), hvilket var helt uhørt i samtiden, hvor man lagde vægt på det kunstnerisk sublime, det ekstraordinære, det perfekte.

Begge benyttede sig af en spontan og intuitiv slags “stream-of-consciouness”-fotografi, en tilgang som i USA på den tid også var fremherskende i litteraturen (f.eks. hos beat-poeterne Jack Kerouac, William Burroughs og Allen Ginsberg); i kunsten (f.eks. Jackson Pollocks “action-painting”; i filmen (method acting) og i musikken (f.eks. bebob jazz), men som ikke før William Kleins og Robert Franks bøger havde vundet indpas indenfor fotografiet.

ANY CHARACTER HERE

Opslag fra Steidl’s seneste udgave af “The Americans”.

ANY CHARACTER HERE

Begge var en slags outsidere i USA; Robert Frank, jødisk schweizer, var emigreret til landet nogle få år forinden fra et dystert Europa, præget af den netop overstående verdenskrig; William Klein derimod havde været på et kortere visit i sin fødeby New York, efter at han havde været bosat i Paris i en årrække (hvor han iøvrigt stadig er bosat i dag).

Begge formulerede med deres bøger en kritik såvel som en fascination af det amerikanske samfund og den amerikanske kultur. Amerikanerne var Den 2. Verdenskrigs sejrherrer; landets økonomi boomede, og den almindelige amerikaner kunne som den første generation nogensinde købe egen bolig og egen bil for ikke at tale om forbrugsgoder som fjernsyn, køleskab, campingvogn osv. Den amerikanske kultur og de amerikanske værdier blev hyldet og eksporteret til hele verden, og landet havde overtaget de europæiske landes rolle som verdens førende nation. Hele verden drømte “The American Dream”, og amerikanernes selvforståelse var derefter.

Men samtidig herskede den kolde krig mod Sovjetunionen og kommunismen, hvilket bl.a. resulterede i den kontroversielle McCarthyisme, som især forfulgte kunstnere, intellektuelle og minoritetsgrupper som f.eks. homoseksuelle. Koreakrigen og atomprøvesprængningerne var også resultater af disse spændinger og var altsammen med til at skabte en atmosfære af frygt, paranoia, mistillid og forråelse, som altså også påvirkede landets kunstnere, heriblandt outsidere som emigranten Robert Frank og den landflygtige William Klein. Med deres bøger anklagede de USA og amerikanerne for at have mistet deres sjæl som følge af landets førte politik og i jagten på materielle goder. Men deres ærinde var ikke kun kritisk, for begge fotografer var som så mange andre tiltrukket af landet, friheden og det friske pust, som USA’s kultur repræsenterede på det gamle, udbombede og krigstrætte europæiske kontinent.

ANY CHARACTER HERE

Opslag fra “Life is Good and Good for You in New York“.

ANY CHARACTER HERE

Begges bøger understregede denne ambivalens og synliggjorde fotografernes personlige visioner og synspunkter, hvilket på det tidspunkt var nyt og gjorde det svært for folk at tolke billederne og fotografernes hensigt; der var i tiden en udbredt opfattelse af (reportage-)fotografiet som objektivt og af fotografens formidlerrolle som tilbagetrukket og neutral.

Den slags fotografi sås bl.a. i magasiner som Life og Look, der nød enorm popularitet og blev læst og set af det meste af befolkningen samtidig med, at de fotografer, der arbejdede for magasinerne, ofte nød stjernestatus på linje med filmskuespillere. De fotografiske essays i magasinerne blev naturligvis tilrettet de store  målgrupper, hvilket (til mange af fotografernes store frustrationer – det berømte fotobureau Magnum blev f.eks.  grundlagt, så gruppens medlemmer selv kunne opnå kontrol med og ejerskab over egne fotografier og projekter. Se evt. også dette tidligere blokindlæg inkl. dokumentarudsendelse om Life Magazines historie) betød en efterspørgsel efter ukomplekse, utvetydige fotografier med letlæselige, ukontroversielle budskaber, som ikke kunne genere den almindelige læser (og dermed betyde nedgang i salgstal og tab af markedsandele).

ANY CHARACTER HERE

Opslag fra “Life is Good and Good for You in New York“.

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Og nok var man vant til, at fotografiske essays påpegede problematiske sider af livet og samfundet, men svaret var altid den hårdtarbejdende og opofrende indsats af nationens hverdagshelte (som f.eks. set i W. Eugene Smiths berømte magasin-essays fra samme tid); et humanistisk (men også nærmende sig det propagandistiske og generaliserende) fotografi, hvor der blev lagt vægt på det opbyggelige og forenende efter depressionen og den destruktive verdenskrigs trange år (som i udstillingen “Family of Man” på New Yorks Museum of Modern Art i 1955 – den kolosale publikumssucces, som blev kurateret af Edward Steichen).

Begge havde svært ved at få udgivet deres bøger i USA; folk havde både svært ved at anerkende kritikken i deres portrætter af henholdsvis New York og landet som helhed og ved at anerkende den fotografiske professionalisme i deres projekter. Som konsekvens blev begge bøger først udgivet i Frankrig – og “Life is Good and Good for You in New York” har faktisk endnu aldrig været udgivet af et amerikansk forlag (når bortses fra Errata Editions‘ nylige “kopi-version” i deres “Books on Books”-serie).

ANY CHARACTER HERE

Omslaget til “Life is Good and Good for You in New York“, 1956.

ANY CHARACTER HERE

Men trods alle lighederne var der dog også store forskelle på både bøgerne og fotograferne. Hvor Robert Frank hovedsagligt brugte ét kamera, én linse og én teknik, eksperimenterede William Klein med et væld af udstyr, måder at fotografere på, mørkekammerteknikker og layouts.  William Klein var pågående og manisk, Robert Frank tilbageholdene og diskret. Hvor Kleins bog var humoristisk og ironisk, var Franks bog ensom og romantisk. Hvor Kleins bog var jazz, var Franks bog blues. Klein skabte en grafisk kompleks bog, Franks bog var som en evig, mørk og melankolsk road-trip. John Heilpern skriver i sin profil-artikel i bogen “William Klein: Photographs” fra 1992, at

Frank was concerned with showing America as never before, Klein with ways of showing it as never before.

I det lys forstår man, at de to bøger appellerede til forskellige temperamenter. Når vi også ved, at Kleins bog aldrig har været udgivet i USA, men derimod i Frankrig og med udgaver i England og Italien, giver det mening, at Martin Parr, som iøvrigt selv benytter sig af en pågående og ironisk stil, taler til fordel for William Kleins “Life is Good and Good for You in New York“, for bogen har især vundet tilhængere og popularitet i Europa og Japan.

Robert Frank gav med sit rastløse blik på USA derimod kommende generationer af amerikanske fotografer en perfekt nøgle til, hvordan man fotografisk tager temperaturen på en mytisk nation i evig bevægelse. Derfor lægger “The Americans” især i amerikansk optik beslag på titlen som verdens mest indflydelsesrige fotobog.

ANY CHARACTER HERE

Opslag fra Steidl’s seneste udgave af “The Americans”.

ANY CHARACTER HERE

Robert Frank og William Klein var kunstnere og individualister med stærke holdninger, formuleret af egne erfaringer, og de ville ikke underlægge sig tidsånden og meningsdannernes forsøg på at påvirke befolkningen. For at videregive disse erkendelser måtte de opfinde et nyt billedsprog, som kunne formidlere deres personlige visioner; et billedsprog som vi genkender og benytter den dag i dag, men som vi faktisk kan takke Frank og Klein for have introduceret.

Og hvis vi har svært ved at sætte os ind i den dystre tidsånd, som Frank og Klein følte trang til at beskrive, kan dette citat fra en,  som var meget inspireret af Frank og Klein, og som selv skulle blive en af den kommende generations største fotografer, nemlig Garry Winogrand, måske give os yderligere klarhed. I 1963 sagde han ifølge John Szarkowski i bogen “Winogrand: Figments From the Real World“, at

I look at the pictures I have done up to now, and they make me feel that who we are and what is to become of us just doesn’t matter. Our aspirations and successes have been cheap and petty. I read the newspapers, the columnists, some books. I look at the magazines (our press). They all deal in illusions and fantasies. I can only conclude that we have lost ourselves, and that the bomb may finish the job permanently, and it just doesn’t matter, we have not loved life.

ANY CHARACTER HERE

Den seneste franske, engelske og kinesiske udgave af “The Americans”, udgivet af Steidl.

ANY CHARACTER HERE

Læs evt. artiklen The Indecisive moment: Frank, Klein and “Stream-of-Consiousness” Photography af Gerry Badger (fra “The Photobook: A History, Volume 1“, af Martin Parr og Gerry Badger), som også anvender citatet fra Winogrand, og som i øvrigt med titlen “The Indecisive Moment …..” påpeger Franks og Kleins modsætningsforhold til den store dokumentarfotograf Henri Cartier Bresson, som udgav sin berømte bog “The Decisive Moment” i 1952.

I forbindelse med den store udstilling “Looking In – Robert Frank’s The Americans” i 2009 i National Gallery of Art i Washington DC blev der afholdt forskellige foredrag og art talks, som vi inkluderer her:

ANY CHARACTER HERE
Elson Lecture 2009: Robert Frank:
Photographer Robert Frank and Sarah Greenough, senior curator and head of the department of photographs, National Gallery of Art:
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
An American Journey:
Sarah Greenough, senior curator and head of the department of photographs, National Gallery of Art, and Philippe Séclier, filmmaker:
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
Transforming Destiny into Awareness: Robert Frank’s “The Americans”:
Sarah Greenough, senior curator and head of the department of photographs, National Gallery of Art:
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
Herefter lidt videoer, og vi lægger ud med en gennembladring af den nyeste udgave af “The Americans”, udgivet af Steidl i 2008:
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Sarah Greenough, seniorkurator hos National Gallery of Art, giver her en glimrende indføring i “The Americans” i f.m. førnævnte udstilling:

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Igen en glimrende indføring i The Americans, denne gang i f.m. udstillingen “Streetwise”- Masters of 60s Photography” på Museum of Photographic Arts i San Diego. Executive Director, Deborah Klochko og fotograf og Robert Franks assistent Jerry Dewilde fortæller:

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Her en introduktion fra en paneldiskussion på Metropolitan Museum of Art i New York i f.m. med udstillingen “Looking In – Robert Frank’s The Americans“, som blev vist på museet i efteråret 2009:

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

I forbindelse med bogudstillingen “More than Robert Frank’s The Americans: American Photography in 1960” på Stanford University giver Peter Blank i nedenstående 4 sammenhængende videoer en interessant indføring i det fotografiske miljø i USA på tidspunktet for “The Americans” udgivelse i landet og sætter Robert Franks bog i relation til den tids fotografiske strømninger:

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Til sidst kan vi anbefale, at læse en fin artikel med titlen ‘Americans’: The Book That Changed Photography hos NPR om. Artiklen er offentliggjort i forbindelse med “Looking In – Robert Frank’s The Americans“-udstillingen, og der er også knyttet en radio-feature, som vi har kunnet finde hos Soundcloud og derigennem implementere i indlægget herunder:

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Og til allersidst vil vi lige gøre opmærksom på, at du hos American Suburb X kan læse masser af essays og interviews om og med Robert Frank.

Reklamer

The Many Lives of William Klein

Posted in Fotografer, Land / USA, Udstillinger, Video by fotografiskskole on 25. november 2012

ANY CHARACTER HERE

Efter en lille ekspedition er redaktionen hjemme igen, og vi genoptager indlæggene med en tilføjelse til vores forrige og nu efterhånden 3 uger gamle indlæg om den aktuelle udstilling på Tate Modern i London med William Klein og Daido Moriyama.

Vi er nemlig faldet over denne fine, timelange portrætudsendelse om William Klein, som er produceret af BBC i forbindelse med udstillingen:

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

William Klein er nu blevet 84 år gammel og regnes blandt de mest indflydelsesrige fotografer i det 20. århundrede. Han er især kendt for sin aggressive og usentimetale stil, som er kommet til udtryk både i hans banebrydende og stil-dannende fotoessays fra bl.a. New York, Rom, Tokyo og Moskva og i hans arbejde som modefotograf for Vogue gennem en lang årrække.

Han bog med den ironiske titel “Life is Good and Good for You in New York”  fra 1956 regnes i dag for en af de vigtigste fotobøger i det sidste halve århundrede. Den rå og kompromisløse stil, hvormed han tegnede et kritisk portræt af New York, har dannet skole, og bl.a. Daido Moriyama, som han udstiller med på Tate, er inspireret af Kleins ofte skæve, kornede, uskarpe og kontrastfulde billeder taget tæt på med en vidvinkel-linse.

I sine modefotografier brugte William Klein derimod på nyskabende vis bl.a. telelinser, og han er i det hele taget kendt for en meget legende og udogmatisk tilgang til fotografiet, ofte i opposition til herskende ideologier.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

William Klein er også kendt for sin kunstneriske og ikke mindst grafiske interesse, som f.eks. kommer til udtryk i arbejdet med sine fotobøger og i hans “kontaktarksserie”, hvor han har forstørret dele af sine negativstrimler og bemalet dem i stærke plakatfarver for at påvise, at billederne er en del af en kunstnerisk udvælgelsesprocess.

Foruden fotografi har William Klein gennem flere årtier været aktiv som filmskaber af både spillefilm, dokumentarfilm og tv-reklamer.

For de særligt interesserede inkluderer vi også lige William Klein-portrættet fra filmserien “Contacts“, som er produceret af den franske tv-kanal Arte efter en ide af netop Klein:

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

William Klein og Daido Moriyama på Tate Modern

Posted in Land / England, Land / Japan, Land / USA, Udstillinger, Video by fotografiskskole on 3. november 2012

ANY CHARACTER HERE

I anledning af den igangværende dobbelt-udstilling af William Kleins og Daido Moriyamas fotografier på Tate Modern i London har museet offentliggjort fine, små portrætvideoer af de to fotografer, som kan ses herunder sammmen med en lille video med indtryk fra åbningen af udstillingen:

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

En af de særlige begivenheder, der er blevet afholdt i forbindelse med udstillingen, var det såkaldte “Printing Show” med Daido Moriyama, hvor deltagerne fik mulighed for at designe deres helt egen personlige bog med Daido Moriyamas fotos – og naturligvis efterfølgende få bogen signeret af kunstneren selv.

Eventen var en slags moderne genskabelse af en udstillingsperformance fra 1974, hvor Daido Moriyama i et galleri i Tokyo skabte individuelle bøger til gæsterne ved hjælp af en kopimaskine.

Herunder viser vi en video fra “Printing Show” samt to eksempler på bøger skabt af deltagere på showet:

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
%d bloggers like this: