Fotografisk Skoles Blog

David Alan Harvey – (based on a true story)

Posted in Bøger, Fotografer, Land / USA, Video by fotografiskskole on 27. maj 2012

ANY CHARACTER HERE

Efter nogle dage med sol og varme – og en ekstra fridag oveni – er du sikkert ved at være i gear til at kaste et blik på Magnum-fotografen David Alan Harveys nye, kreative bogprojekt (based on a true story). Bogen er udgivet af burn Magazine, som iøvrigt redigeres og udgives af David Alan Harvey himself.

Trods visse dystre undertoner synes denne signatur, at vi har at gøre med en “sommerbog”, som sagtens kunne tænkes at være inspirerende for en fotobogdesigner in spe.

Vi inkluderer også lige en lille behind the scenes-video, som viser fotografen på arbejde i Rio, hvor billederne til bogen er taget.

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
Reklamer

En lille guide til videnskabelig metode og detektivisk bevisførelse

Posted in Fotografer, Land / Danmark, Land / Frankrig, Land / Holland, Land / Tyskland, Video by fotografiskskole on 19. maj 2012

Mange fotografer – og kunstnere i det hele taget – benytter sig af en arbejdsmetode samt et billed- og formsprog, som de “låner” fra videnskabens og lovmagtens verden. Her gælder det ofte om at fremlægge nøgterne,  saglige og sammenlignelige argumenter og resultater.  Begreber som metode, kategorisering, arkiv, bevisførelse og objektivitet knytter sig til disse arbejdsfelter.

Vi vil gerne lige præsentere et par fotografer/kunstnere (eller 7), der arbejder konceptuelt med fotografiet og benytter sig af nogle af disse tilgange.

Først Bernd og Hilla Becher, som er meget oplagte at fremhæve her. Som mentorer – og for Bernds vedkommende som professor – på Düsseldorf Kunstakademi (fra midt-70’erne til midt-90’erne) har de i høj grad medvirket til at skabe en særlig (tysk) fotografisk stil, som netop benytter sig af nogle af ovennævnte begreber som fotografisk tilgang.

Becher-parret er ikke de første – heller ikke i tysk sammenhæng – der har benyttet sig af en objektiv, typologisk tilgang til fotografiet. Parret er selv påvirket af bl.a. tidligere tyske fotografer som August Sander og Karl Blossfeldt og Albert Renger-Patzsch, der i den første halvdel af det 20’ende århundrede alle benyttede sig af en konceptuel tilgang til fotografiet, som blev kaldt Neue Sachlichkeit.

Bernd og Hillas fotografiske hovedtema er industriel arkitektur. Fra 1959 og til Bernds død i 2007 arbejdede de med at dokumentere den arkitektur, som var blevet skabt i forbindelse med det 20’ende århundredes industrialisering, og som parret allerede fra starten vidste, var ved at forsvinde.

De var interesserede i de arkitektoniske ligheder, der var indenfor forskellige typer af bygninger. Samtidig fascinerede det dem, at der tit var ofret stor opmærksomhed på designet af bygninger, hvis funktion ellers var af fuldstændig praktisk karakter.

For at kunne dokumentere disse forskelle og ligheder så præcist som muligt valgte de at bruge et 8 x 10″ stor- formatskamera og at tage billederne fra en neutral synsvinkel på overskyede dage for at undgå skygger.

Mange af de bygninger og konstruktioner, som Bernd og Hilla Becher har fotograferet, er efterhånden revet ned, så selv om parret altid forbindes med kunstverdenen, har deres serier også historisk relevans som dokumentation af en samfundsperiode, som nu er ved at være overstået.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Den danske kunstner Mikael Thejll går videnskabeligt til sagen, når han i værket “Rosiner findes (250g rosiner)” udstiller affotograferinger af alle ca. 440 rosiner fra den samme pakke og i tilgift i et udstillingsskab præsenterer hver enkelt rosin sat på nål og nummereret som var det en insekt- eller sommerfuglesamling. Han fremhæver en anonym og banal madvare og kopierer humoristisk videnskabens metode for at vise rosinernes store skulpturelle variation.

Værket indgår i øvrigt i udstillingen Rundtenom, som vises på Den Frie Udstillingsbygning i København til den 3. juni.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

I forbindelse med optøjerne i England i dagene fra d. 6. til d. 10. august 2011 blev mange af de plyndrende bøller optaget på de overvågningskameraer, som i stort antal dækker det offentlige rum i England. Ved de efterfølgende retsopgør indgik overvågningsbillederne ofte i bevisførelsen og var medvirkende til hårde strafdomme til de identificerede.

Den franske fotograf Tiane Doan na Champassak har på nettet fundet mange af disse billeder fra optøjerne og skabt serien og bogen Looters. Ved at “låne” autentisk overvågningsmateriale fra den virkelige verden, appellerer han til vores forestillinger om – og problematiserer – Big Brother-samfund og identitetsløs magtudfoldelse, samtidig med med at serien kan afstedkomme overvejelser om begreber som individualitet, anonymitet, frygt og borgersikkerhed.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Den Århus-baserede kunstner Lasse Krog Møllers serie Feltundersøgelse Vsprt kunne være en parodi på arkæologiske og museale metoder eller måske på detektivisk opklaringsarbejde.

I serien indgår bl.a. en korttegning af et fortov, registreringer af sedler, cigaretskodder og spyt- og tyggegummiklatter, der som ”spor” er registreret, som var de af allerstørste betydning (jvf. pressemeddelelsen i f.m. udstillingen “Topaz” på Martin Asbæk Gallery). Lige som hos Mikhael Thejll gennemstrømmes serien af en humoristisk glæde ved at udforske noget anonymt og hverdagsagtigt med en ophøjet grundighed og seriøsitet.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Hollandske Christien Meindertsma har brugt 3 år på at undersøge, hvor mange produkter delene fra en enkelt gris indgår i. Anstrengelserne er udgivet som bog med titlen PIG 05049 – det rammende navn på den gris, hun er fulgt i hælene på.

Vi nikker naturligvis genkendende til en masse traditionelle griseprodukter men forbavses også over de mange overraskende varer, som dele fra grisen indgår i, som f.eks. ammunition, medicin, fotopapir, hjerteklapper, bremsere, tyggegummi, porcelæn, kosmetik, cigaretter, hårbalsam og bio-diesel.

Den objektive, manual-agtige præsentationsform virker ved første øjekast lidt tør, men ved nærmere eftersyn giver bogen os på humoristisk vis større indsigt i en anonym industriproduktion, som vedrører os alle, samtidig med at bogen maner til eftertanke: Har vi i vores moderne og effektive produktionssamfund givet køb på etiske principper?

Vi kan naturligvis anbefale bladre-igennem-bogen-videoen herunder, men også TED-videoen, hvor Christien brillerer på scenen i et humoristisk foredrag om projektet, er meget underholdende.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Den franske kunstner Sophie Calle bruger ofte fotografiet i sine værker. Begreber som identitet, intimitet og sårbarhed er tilbagevendende temaer for hende, og i sin kunstneriske udforskning sætter hun i høj grad sig selv i – og på – spil. Hun har skygget fremmede (mænd) på gaden og dokumenteret det med fotografier og tekst. Hun har fået privatdetektiver til at udspionere hende selv og dokumentere det med fotos og tekst. Hun har sendt gaver til fremmede mænd og dokumenteret det kunstnerisk. Ud fra en adressebog, som hun fandt på gaden, har hun kontaktet ejermandens venner og bekendte, og – på baggrund af samtalerne med dem – skabt et portræt af en mand, hun aldrig havde set. Bare for at nævne et par enkelte af hendes mange projekter.

Hun interesserer sig for grænsefladen mellem vores offentlige liv og vores private selv. I Sophie Calles optik skjuler denne brudflade på erkendelser og betydninger, som hun kunstnerisk forsøger at nærme sig ved bl.a. at benytte nøgterne og distancerede, detektiviske opklaringsmetoder og ved at “fremlægge bevisførelse” for stærke følelsesmæssige tilstande.

Herunder har vi som eksempel valgt at vise illustrationer fra hendes serie The Hotel fra 1981. Hun blev hyret som stuepige på et hotel i Venedig, og her kunne hun i det skjulte udforske og dokumentere hotelgæsternes personlige ejendele. Sammen med skriftlige notater om hendes opdagelser fungerer de fotografiske beviser som en slags detektivisk rapport spændt ud mellem fakta og fiktion (mon vi kan kalde det faktion?).

Sophie Calle giver iøvrigt en ganske fin introduktion til sin arbejdsprocess i videoen herunder.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

Anne Carson – Nox

Posted in Bøger, Land / USA, Video by fotografiskskole on 15. maj 2012

ANY CHARACTER HERE

Nu hvor vi i de seneste par indlæg alligevel har været i gang med skæve tilgange til fotografiet, kunne vi måske fortsætte i genren lidt endnu og præsentere den amerikanske digter Anne Carson, som i sin bog Nox forsøger at indkredse sit forhold – eller mangel på samme – til broderen, som døde i Danmark, fremmed for Anne, der knapt havde haft kontakt med ham i sit voksne liv.

Bogen en en illustreret leporellobog (harmonikabog) i en bogkasse, skabt i tæt overensstemmelse med en håndlavet bog, som Anne Carson skrev og kreerede efter sin brors død. I værket indgår gamle breve, familiefotos, kollager, skitser og digte, som tilsammen forsøger at indkredse det flygtige og svært definerbare, som eksisterer i alle forhold mellem mennesker, uanset hvor tæt vi er på hinanden. Og frem for alt er bogen naturligvis en kunstnerisk bearbejdelse af sorgen over at have mistet sin bror, som hun aldrig rigtig lærte at kende og erkendelsen af, at nu hvor han er væk, vil der aldrig kunne rettes op på denne distance.

Det er værd at tjekke især den første video herunder, hvor flittige Jörg Colberg guider os igennem bogen. Du kan også læse boganmeldelser i f.eks. The New Yorker, New York Times, New York Magazine, og The Guardian.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Mark Borthwick – The Heart Land

Posted in Bøger, Fotografer, Land / USA, Video by fotografiskskole on 14. maj 2012

ANY CHARACTER HERE

Man bliver ikke meget klogere, når man læser, hvad det japanske bogforlag Powershovel Books, der har udgivet Mark Borthwick‘s nyeste bog Heart Land, har at sige om deres udgivelse:

The sovereign of the present fashion-photography scene, Mark Borthwick presents you with his ecological and dreamy, the most beautiful photography book up to date.

Den anerkendte amerikanske fotograf John Gossage kårede bogen som en af sine favorit-fotobøger for 2011, og han kunne tilføje disse ord om værket:

Style, design, fashion, blurry pictures, bad handwriting, cool design and the photographer’s family, but a great book anyway. What a lot of people try to pull off and fail at.

Tja, så blev vi (måske) en smule klogere. Når vi så i tilgift lader videoen forneden løbe hen over skærmen, kan vi vel efterhånden konkludere, at vi har at gøre med et værk med litterære ambitioner. Musikalsk, poetisk, visuel og personlig. En smuk notesbog.

En god del af illustratioerne er lånt fra Photoeye.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE

Andreas Johansson – From where the sun now stands

Posted in Bøger, Land / Sverige, Video by fotografiskskole on 9. maj 2012

ANY CHARACTER HERE

Hører du til de skateboardere, der synes, at der er alt for få Pop Op-bøger til voksne – altså sådanne bøger, hvor foldede, tredimentionelle illustrationer eller figurer rejser sig, når bøgerne åbnes? Hvis ja, så er denne bog af svenske Andreas Johansson helt sikkert noget for dig.

Men hvad har bogen nu med skateboardere at gøre? Jo, som ung udøver af den ædle sport i Växjö var Andreas tiltrukket af  industriområder og øde arealer – steder, man med et fint fransk udtryk kalder for Terrains Vagues  – og i bogen vises netop et sådan Terrain Vague, skildret fra forskellige perspektiver, som skateboardere nok vil kunne nikke genkendende til. Det samme vil strejfere, vagabonder og andre outsidere sikkert kunne gøre. En følelse af flugt og dagdrømmeri hviler over de imaginære miniaturelandskaber, forstærket af af de solbelyste billeder i bogen, som fremhæver alle detaljer, selv om selve lyskilden, solen,  eksisterer uden for bogens verden.

Ifølge Volta NY har Andreas Johansson bl.a. sagt følgende om sit bogprojekt:

I have in recent years been engaged in making hand-made collages. I take photos of areas in my neighborhood that I cut apart and join together again in new constellations. By doing this, I create imaginary places that are both recognizable and completely alien. These new sites are constructions and have no history, while the places where the photographs once were taken have a very important past. For me, deserted places have a great symbolic value. They represent society’s backside, but also freedom beyond control and regulations. As a child, it was the funniest playground imaginable.

Selv om illustrationerne her i indlægget giver et indtryk, bør du nok konsultere videoen herunder for bedst at kunne fornemme bogens kvaliteter. Du kan også læse pressemeddelelser fra Brooklyn Atrist Alliance og Galleri Flach om bogen, som er lavet i 6 eksemplarer i målene 59 x 44 x 88 cm.

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE

ANY CHARACTER HERE
ANY CHARACTER HERE
%d bloggers like this: